Дослідження інституту радіобіології НАН Білорусі

    У 2010 році вченими Інституту радіобіології НАН Білорусі були проведені досліди на мишах, що підтверджують ефективність Веселки в боротьбі з раком. Повну версією статті ви можете скачати нижче, а зараз я наведу деякі витяги з цієї статті, а також висновки зроблені вченими за результатами експерименту.

 

      «Вживання водного екстракту веселки звичайної в профілактичному і лікувальному режимі значно збільшує виживання і покращує загальний стан мишей, підданих загальному однократному опроміненню в дозі 7 Гр. При прийомі екстракту веселки, мишами-носіями аденокарциноми Ерліха, виявлена тенденціядогальмуванняшвидкостіпухлинногоростутазниженняобсягівпухлини, атакожпоказанаможливістьпідвищенняефективності протипухлинного алкіліруючого препарату циклофосфану».

      «Найбільш позитивний ефект від вживання екстракту веселки на стан тварин, підданих опроміненню, відзначався при профілактичному прийомі. Так, виживання мишей при цьому збільшилося в 3,95 рази в порівнянні з опроміненими мишами, які пили воду».

      «Враховуючи той факт, що хіміо- та променева терапія є стресорним впливом на організм, що призводить до імунодепрессіі, введення в схему лікування екстракту веселки здатне стимулювати імунітет, поліпшуючи якість життя і посилюючи неспецифічну резистентність».

 

 

      Висновки зроблені в результаті дослідження:

      1. Встановлено, що вживання водного екстракту веселки звичайної в профілактичному і лікувальному режимі значно збільшує виживання і покращує загальний стан в мишей  підданих загальним однократному опроміненню в дозі 7 Гр.

 

      2. При прийомі екстракту веселки мишами-носіями АКЕ виявлена тенденціядогальмуванняшвидкостіпухлинногоростутазниженняобсягівпухлини, атакождопосилення ефекту протипухлинного алкілруючого препарату циклофосфану.

Наукове дослідження гриба Веселки
veselka science experiment.pdf
Adobe Acrobat Document 322.6 KB
Comments: 0